ФонБет Обнинск, Маркса 46a ФонБет Обнинск, Маркса 46a ФонБет Обнинск, Маркса 46a ФонБет Обнинск, Маркса 46a ФонБет Обнинск, Маркса 46a